Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti - rok 2016

31. 12. 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH CHOTČINY - rok 2016

 1. Plán činnosti pro rok 2016 – kontrola plnění
 • TECHNIKA
  • úprava stávajícícho ručního vozíku pro převoz PS12 v řešení
  • oprava motoru (karburátor) a elektroinstalace „nové“ PS12 v řešení
  • nákup sady úzkých sportovních hadic - splněno
  • úpravy ložné plochy DA – osazení plechu na podlahu pozastaveno v souvislosti s možným získáním nového DA
 • AKCE POŘÁDANÉ SDH - splněno
  • 4. ročník turnaje „O pohár starosty SDH“ ve stolním tenise
  • závod M ČR v motoskijoringu případně volný závod – bude záviset na počasí
  • stavění máje
  • rozsvěcení vánočního stromku
 • BRIGÁDY PRO OBEC - splněno
  • vyčištění a oprava koryta potoka v Chotčinách
 • SOUTĚŽE V PS - splněno
  • okrsková soutěž (Radenín)
  • THL (Tučapy, Chotěmice)
  • BHL (Daměnice, Louňovice)
  • Dolní Hořice - NE, Zárybničná Lhota, Malšice - NE, Rybova Lhota
 • OSTATNÍ
  • najít místo pro trénink PÚ – s tím souvisí i místo pro pořádání okrskové soutěže 2017 (výročí 110 let založení SDH Chotčiny) – místo pro pravidelný trénink kompletního útoku stále nemáme, části (spoje, nabírání) trénujeme u hasičárny; jediné vhodné místo pro uspořádání okrskové soutěže je louka pod vsí u silnice na Dolní Hořice – prostě tam, co vždy
  • dokončení opravy hasičárny – nátěr vrat, elektroinstalace, střecha trvá; označení – tabuli máme, bude osazena na novou hasičárnu
  • případné další podílení se na Výstavbě skladu nářadí – úpravy okolí atd. - splněno
  • přestěhování vybavení do Skladu nářadí resp. nové hasičárny – prostory nám nebyly předány, zatím nelze provést

 

 1. Akce pořádané SDH
 • 01.01.2016

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY SDH CHOTČINY

 • 5. ročník turnaje ve stolním tenise
 • 1 kategorie – vítěz Nikola Bednářová
 • místo konání: budova bývalé školy v Chotčinách
 • zahájení: 13:30 hod
 • 24.01.2016

M ČR v motoskijoringu

 • ve spolupráci s Obcí Dolní Hořice, ZD Dolní Hořice a MOTOSPORTEM Chýnov
 • příprava tratě a zázemí
 • zajištění občerstvení pro cca 1000 osob
 • 14.05.2016

STAVĚNÍ MÁJE

 • 26.06.2016

CESTA ZA POKLADEM

 • soutěžní odpoledne pro děti spojené s pátráním po pokladu
 • zajištění občerstvení
 • 27.11.2016

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

 

 1. Ostatní činnost
 • brigády
  • elektroinstalace místnosti v 2.NP školy – drážkování, hrubá instalace, kompletace
  • oprava kanalizace v budově školy 1.NP – bourání podlahy, výkop, položení potrubí, zásyp, zabetonování podlahy, dláždění, kompletní úklid
  • elektroinstalace „nová hasičárna“ – kompletace + světlo v dřevníku
  • sběr šrotu
  • odvodnění školy – dokončení a začištění výkopu po bagru, opravy poškozené kanalizace, montáž nopové folie + drenáže + geotextilie, zásyp kamenivem; výkop vadně položeného potrubí, výkop do správného spádu, uložení potrubí, úpravy terénu; dopojení drenáží, zásyp potrubí, položení dlaždic, zásyp dlaždic, usazení schodu, úprava nopové fólie, betonáž soklu pro montáž oplechování; terénní úpravy
  • výroba grilu
  • výroba poklopu na jímku za budovou školy a jeho osazení
  • zpevněná plocha u budovy školy – likvidace plotu kolem bývalé zahrádky, odvoz kontejnerů, řezání asfaltu; rozhrnutí a urovnání kamenina, zhutnění; betonáž obrubníků, osazení lapače střešních splavenin na svod ze střechy „dřevníku“
  • čištění koryta potoka – sekání trávy, vybrání drnů a bahna po celé délce potoka přes náves a zahradu č.p.24, srovnání části desek
  • odvodnění plochy nad potokem – výkop, položení drenáže, zásyp kamenivem; po vyschnutí zbývá provést terénní úpravy
  • výmalba chodby v 1.NP v budově školy

Na brigádách odpracováno jako sbor celkem 108 hodin.

Poděkování:

Při brigádách jsme používali nejrůznější stroje a techniku, která byla majiteli poskytnuta bezplatně.         

Petr Hladík, Pepa Bílek, Libor Rytíř, Obec Dolní Hořice – traktory+vleky;                 fi. PARTNERSTAV – bagr; fi. EKAN Servis – stroje pro řezaní a vrtání betonu, asfaltu; fi.HORA – vibrační deska

 • vytvoření znaku obce Chotčiny za použití symbolů z pověstí o Chotčinách; znak obce použit do znaku pro SDH
  • znak vytvořil Matěj Kunče
 • na základě účasti na předání praporu SDH Chýnov jsme se rozhodli pro vytvoření praporu pro náš sbor
  • prapor vyšila Petra Hladíková
 • nákup a úprava sady úzkých hadic a úprava rozdělovače – vybroušení půlspojek, osazení pojistek
 • nákup nových triček pro sportovní družstva a jejich potisk
 • nákup vodního dvoupípového chlazení
 • nákup plachtové nástavby z nákladního auta a její úprava pro tažení za traktorem (zesílení podvozku, montáž nápravy) – bude využívána jako stánek při různých akcích
  • největší podíl na úpravách má Josef Bílek
 • do správy jsme od Obce Dolní Hořice dostali párty stan o rozměrech 6x12 m včetně lavic, stolů a osvětlení, který bude půjčován pro potřeby pořádání různých oslav

 

 1. Soutěže v požárním sportu

vysledky-2016.png

Nej časy:        

konečné        

muži: 3B úzké – 25,02s Louňovice 2016        REKORD!!!!

ženy: 2B úzké – 23,87s Chotěmice 2016

co umíme (čas rychlejšího sestřiku)

muži: 3B úzké – 23,58s Krátošice 2016 (Matěj Kunče)

ženy: 2B úzké – 21,59s Krátošice 2016 (Verča Albrechtová)

 

Poděkování za výpomoc při soutěžích:

Matěj Kunče (SDH Chýnov); Jarda Drahota (SDH Radenín); Pavel Kahoun (SDH Louňovice); Tomáš Marounek (SDH Pořín); Honza Pistulka, Honza Kainrát,  Ondra Vachta a Lukáš Kunče(SDH Chýnov)

Vendy Podzimková,  Petra Čechtická (SDH Bezděčín); Verča Albrechtová, Lucka Chamrová (SDH Dolní Hořice); Pája Michalová (SDH Makov); Anička Poustková (SDH Zhoř)

Celkové umístění

 • Benešovská hasičská liga
  • muži: 40. místo - 3 body (účast na třech soutěžích)
  • ženy: 18. místo - 3 body (účast na třech soutěžích)
 • Táborská hasičská liga
  • muži: 50. – 86. místo - 0 bodů (účast na třech soutěžích)
  • ženy: 23. – 38. místo - 0 bodů (účast na třech soutěžích)

 

 1. Plán činnosti pro rok 2017
 • TECHNIKA
  • úprava stávajícícho ručního vozíku pro převoz PS12 v řešení
  • oprava motoru (karburátor) a elektroinstalace „nové“ PS12 v řešení
  • úpravy ložné plochy DA – osazení plechu na podlahu - pozastaveno
 • AKCE POŘÁDANÉ SDH
  • 5. ročník turnaje „O pohár starosty SDH“ ve stolním tenise
  • závod M ČR v motoskijoringu případně volný závod – bude záviset na počasí
   •  předběžný termín - 5.2.2017
  • okrsková soutěž v PS + 110. výročí založení SDH Chotčiny
   • předběžný termín - 20. nebo 27.5.2017
   • podrobnosti budou projednávány na dalších schůzích výboru
  • stavění máje
  • dětský den
  • rozsvěcení vánočního stromku
 • BRIGÁDY PRO OBEC
  • dle potřeb Obce Dolní Hořice po domluvě se starostou p. Pavlem Rothbauerem
 • SOUTĚŽE V PS
  • okrsková soutěž (Chotčiny)
  • THL (Tučapy, Krátošice, Chotěmice)
  • BHL (Daměnice, Louňovice, Malovice)
  • Dolní Hořice, Zárybničná Lhota, Malšice, Rybova Lhota, Přehořov
  • účast závisí na časových možnostech, kolizích v termínech
 • OSTATNÍ
  • najít místo pro trénink PÚ
  • dokončení opravy hasičárny – nátěr vrat, elektroinstalace, střecha, označení
  • přestěhování vybavení do Skladu nářadí
  • dokončení úprav pojízdného stánku
  • získání Živnostenského listu pro obor „hostinská činnost“ a koncese na prodej alkoholu